arco les geven

Versterkt talent

Itzinya Veenendaal is helemaal gericht op het versterken van het talent van migranten (statushouders) op het gebied van ondernemen en werk. We geloven dat iedereen kan meedoen met het ontwikkelen van een goede en duurzame samenleving. Door het werken in een baan die bij je past en door het starten van ondernemingen die iets toevoegen aan Nederland.

Mensen die als vluchteling of migrant naar Nederland komen, om verschillende redenen, moeten wat ons betreft de kans krijgen om hun tijd, talent, energie en creativiteit in te zetten op het gebied van werk.

Er zijn miljoenen mensen in Europa die werken bij bedrijven die zijn gestart door migranten. Creativiteit kent geen grenzen. Het doorzettingsvermogen om te ontdekken of een idee aanslaat en groeit in een volwassen bedrijf kan iedereen in de wereld hebben. Veel mensen die hun eigen land hebben moeten verlaten zijn extra gemotiveerd om hun leven opnieuw te beginnen in Nederland. Wij willen deze mensen versterken om de kans op succes groter te maken. Door hun eigen onderneming of door een baan.

Diploma migrant-ondernemers

Geeft training en begeleiding

Door middel van verschillende programma’s traint en begeleidt Itzinya nieuwkomers.

Seed – oriëntatie en training voor werk en ondernemen

Voor veel nieuwkomers is de arbeidsmarkt in Nederland onduidelijk. Ze ervaren druk om werk te vinden. Intussen proberen ze de Nederlandse taal te leren. Daardoor gaan ze aan het werk in een baan die onder hun niveau is en waar ze maar moeilijk in doorgroeien. Of starten ze uit noodzaak een onderneming, terwijl ze geen geboren ondernemers zijn. Het Seed programma helpt statushouders om de arbeidsmarkt in Nederland beter te leren kennen. Om hun eigen talent nog beter te weten en zo de stap te maken naar een baan die bij hen past, eventueel door middel van arbeidsbemiddeling door Itzinya. Of door in te stromen in de Startup Academy.

Startup – leren ondernemen in Nederland

In dit trainingsprogramma vinden migrantondernemers het bewijs dat het bedrijfsidee dat ze hebben gaat werken in Nederland. Door een op de praktijk gerichte training gaan de ondernemers met hun potentiële klanten in gesprek, doen ze marktonderzoek, verkennen ze de concurrentie en beoordelen ze de financiële haalbaarheid.

Incubator – begeleiding voor vluchtelingen bij het starten

De Incubator bestaat uit een maatwerk aanbod van begeleiding en diensten die in de opstartfase nodig zijn. Zoals het schrijven van een ondernemingsplan inclusief financieel plan, het starten van een boekhouding, het doen van BTW-aangifte, ondersteuning op het gebied van marketing en ICT en bij praktische contacten met bijvoorbeeld een bank, de gemeente of eerste klanten.

Itzinya verbindt migrant-ondernemers en ondernemende Nederlanders

Vergroot je netwerk

Events
Bij de Itzinya Community staat verbinding centraal. De community slaat bruggen tussen ondernemende Nederlanders en migranten, door middel van netwerkevenementen. Deze events worden op dit moment nog niet georganiseerd in Veenendaal.

Podcast

Wil je niet wachten op het eerstvolgende Community Event? In de Itzinya Podcast vertellen wij eerlijke verhalen van migrantondernemers in Nederland.

juiste format

Wat motiveert ons?

Itzinya is een sociale onderneming die gebaseerd is op geloof, maar er niet bevooroordeeld door is. Het Itzinya-team streeft ernaar mensen en de samenleving te dienen door het voorbeeld van Jezus te volgen, in de overtuiging dat ieder mens uniek is gemaakt en gelijke waarde heeft, ongeacht geloof, geslacht, etniciteit of enige andere factor die tot discriminatie kan leiden. Deze waarden worden gedeeld door het hele wereldwijde team.

Wij zijn niet gebonden aan enige politieke of religieuze overtuiging. Wij geloven in de kracht van ecosystemen en zoeken samenwerking met de bedrijven, onderwijs, overheid, investeerders, het maatschappelijk middenveld en andere organisaties voor capaciteitsopbouw.

Wij geloven in de capaciteiten van mensen overal ter wereld en dat talent gelijk verdeeld is, maar kansen niet. Daarom hebben we ons tot doel gesteld om meer kansen te creëren door ons te concentreren op de capaciteit van de ondernemers die we willen helpen. Dat is de hoeksteen waar wij naar leven en die de naam gaf aan onze organisatie: Itzinya – it’s-in-you.

Itzinya Abuja

Vanuit een internationaal bewezen programma

Itzinya is een franchise concept dat sinds 2012 al in meer dan 10 landen is gebruikt. Itzinya wil een onderdeel zijn van de oplossing van de global migration crisis. Door in landen waar weinig economisch perspectief is voor jongeren door middel van ondernemerschap hoop te bieden op een betere toekomst. En door in landen waar migranten aankomen migranten in staat te stellen en aan te moedigen om hun potentie in te zetten door werk en ondernemerschap.

Meer over Itzinya Internationaal